Hlavní obrázek

Změna bydliště dítěte

Jste rodičem dítěte, které Vám bylo svěřeno péče, popř. do střídavé péče Vás a jeho druhého rodiče, a hodláte se přestěhovat? Aneb, chystá se změna bydliště dítěte. Nic naplat, otázku přestěhování dítěte je nutné vždy řešit i s druhým rodičem. Pokud spolu vycházíte a druhý rodič je se stěhováním srozuměn, není v zásadě co řešit. Praxe ale nebývá vždy tak růžová, tak si shrňme, jak na to.

Proč je nutný souhlas druhého rodiče?

Protože oba rodiče mají stejnou rodičovskou odpovědnost. Podle občanského zákoníku mají oba rodiče společnou povinnost, dohodnout se na otázkách pro dítě významných. A změna bydliště je otázkou pro dítě významnou dostatečně. V neposlední řadě může být stěhováním zasaženo i do práv druhého rodiče. Tím nemyslím stěhování v rámci jedné čtvrti, ale pokud se s dítětem chcete stěhovat z Aše do Opavy, je pochopitelné, když bude chtít mít druhý rodič své slovo.

Co dělat, když není možné se s druhým rodičem dohodnout?

Pokud se vám nedaří najít společné řešení ve věci přestěhování dítěte, svépomocí si nepomůžete. Budete se muset obrátit na soud. Ten jediný je oprávněn v této, pro dítě významné, záležitosti rozhodnout. Pokud se soud vysloví pro přestěhování dítěte, nahradí svým rozhodnutím souhlas druhého rodiče.

Je souhlas druhého rodiče nebo soudu nutný vždy?

Souhlas druhého rodiče, případně jeho nahrazení soudem, je vyžadován vždy, pokud má druhý rodič rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu. Pokud je druhý rodič této odpovědnosti soudem zbaven zcela nebo došlo k omezení jeho odpovědnosti v otázce určení bydliště, nebo došlo k pozastavení rodičovské odpovědnosti, není souhlas druhého rodiče vyžadován. Ke zbavení rodičovské odpovědnosti ale nedochází automaticky rozvodem a to ani v případě, že bylo dítě svěřeno do výlučné péče jednoho z manželů. O zásahu do rodičovské odpovědnosti musí vždy rozhodnout soud, a jedná se o poměrně výjimečné a mezní situace.

Co když se chci přestěhovat s dítětem do zahraničí?

Pokud se rozhodnete přestěhovat s dítětem do zahraničí, budete muset postupovat naprosto totožně. Problematiku stěhování dětí upravuje Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Pokud by došlo k přestěhování dítěte mladšího 16 let bez souhlasu rodiče s plnou rodičovskou odpovědností, vystavíte se riziku, že proti vám bude v zahraničí vedeno řízení o navrácení dítěte do České republiky.