Hlavní obrázek

Soukromí na sociálních sítích

Každý má přirozeně trochu jinou hranici pro to, co na sociálních sítích chce zveřejňovat a jak moc chce odhalovat svoje soukromí. Existují hranice vnitřní, které si musíme určit sami, a pak vymezení hranic pro sdílený obsah, který nám určují „obchodní podmínky“ té které sociální sítě. Zatímco nezákonný nebo pornografický obsah síť vyfiltruje a zablokuje zpravidla sama, stejně jako odhalí porušení autorského práva, tak proti překročení našich vnitřních hranic jiným uživatelem se musíme vymezit sami.

Zasahování do práv jiného

Nejvíce používanými sociálních sítí zůstávají bezpochyby Instagram a Facebook. Obě tyto sítě mají ve svých podmínkách výslovně uvedeno, že je při jejich používání zakázáno zveřejňovat soukromé či důvěrné informace někoho jiného bez jejich svolení. To platí i pro fotografie.

Pokud se domníváte, že na sociální síti došlo k neoprávněnému zásahu do vašeho soukromí, ať už porušením autorského práva, nebo nedostatečnou ochranou osobních údajů, je nejlepší obrátit se nejprve na danou platformu. Podmínky jednotlivých sociálních sítí uvádí postup, jak se v takových situacích zachovat a navedou vás, jak problém vyřešit. O rychlé řešení zpravidla nepůjde.

Rozmyslím si souhlas

Může se také stát, že dáte souhlas s pořízením a použitím fotografie, na které budete, ale časem se rozhodnete tento souhlas zrušit. V takovém případě máte ze zákona právo souhlas odvolat, bude ale hrát roli, zda se jednalo o souhlas na dobu určitou nebo neurčitou. Odvolat souhlas na dobu neurčitou je v zásadě bezproblémové, u souhlasu na dobu určitou je ale potřeba, aby došlo k nějaké zásadní změně, která vás donutila souhlas odvolat. V opačném případě totiž musíte nahradit potenciální škodu, která by oprávněné osobě tímto vznikla.

Porušení autorského práva

Zásahem do práv jiného je i zveřejňování obsahu, který porušuje práva k duševnímu vlastnictví někoho jiného, tedy například zveřejnění fotky, kterou vyfotil někdo jiný a kterou vydáváte za svou vlastní. V oblasti autorského práva na sociálních sítích může ale často dojít i k situacím, kdy si myslíte, že autorské právo neporušujete, ale ve skutečnosti to tak je. Typickým příkladem je chlubení videem z koncertu, ve kterém je slyšet skladba chráněná autorským právem. K porušení autorského práva tak často dochází i v případě sdílení videí ze svatby, kde v pozadí hraje svatební playlist. Uvedení autora přitom není dostatečnou ochranou proti porušení autorského práva, správně byste cizí dílo měli používat výhradně jen v případě, kdy k tomu získáte povolení od autora, a to nejčastěji v podobě licence.

Ať už budete na sociálních sítích sdílet jakýkoliv obsah, vždy je nejprve lepší si ujasnit, zda se – byť omylem – nedopouštíte nezákonného sdílení.