Hlavní obrázek

Slevy a práva spotřebitele

Už jsme si zvykli, že slevy na nás vyskakují ze všech stran, a nejlépe ke každé příležitosti. Všichni víme jaký je účel slev – prodejci se slevami snaží zvýšit odbyt svého zboží či služeb. Jestli máte někdy tušení, že neodolatelná nabídka a sleva speciálně v jeden den, není zas tak úplně sleva, tak tušíte správně. K této nekalé praxi dochází, proto pravidla ochrany spotřebitele v Evropské unii přitvrdí.

Očekáváme přijetí novely zákona o ochraně spotřebitele, která reaguje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161. Novelou zákona má dojít k rozšíření a zpřesnění práv spotřebitelů a zvýšení požadavků na chování prodávajících. Novela se významně dotkne i problematiky slev s cílem předcházet jednáním prodávajících, která mají potenciál klamat spotřebitele.

Novela stanoví poměrně jasná pravidla pro poskytnutí informací spotřebitelům o zboží, které se nachází ve slevě. Nově bude mít prodávající povinnost informovat spotřebitele při poskytování slevy z ceny výrobku o nejnižší ceně výrobku, za kterou ji prodávající nabízel a prodával a to v době 30 dnů před poskytnutím slevy, případně po dobu od které je výrobek uveden na trh, pakliže se jedná o dobu kratší než 30 dnů. Stejně tak je prodávající povinen poskytnout informace v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávají slevu z ceny postupně. Výjimkou z těchto nových pravidel bude prodávané zboží se slevou, pokud podléhá rychlé zkáze.

Nově by se tedy nemělo stávat, že produkt je nabízen celý rok za 4.999,- Kč, týden před Black Friday je nabízen za 9.999,- Kč a na Black Friday je cena 4.899,- Kč s inzerovanou slevou 51%!

Současná právní úprava slev stojí na úpravě nekalých obchodních praktik podle zákona o ochraně spotřebitele, kdy se za nekalou obchodní praktiku považuje taková praktika, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Ani v současné době by tedy nemělo být možné umělé zvýšení ceny zboží, které bude vzápětí zlevněno. Podobně taktéž ve vztahu k internetovým obchodům není možné, aby prodejce snížil cenu zboží a následně by několikanásobně zvýšil cenu dopravného.

V obou uvedených případech je klamavost jednání prodejců nutno zkoumat individuálně, neboť žádný právní předpis nestanoví pravidla pro cenovou či slevovou politiku společností. Mluvčí Česko obchodní inspekce (ČOI) dokonce v některých případech konstatoval: „Zákon neupravuje, ze kterého období má údajná původní cena vycházet.“

Novela je tedy reakcí na výše uvedenou problematiku, neboť v současnou chvíli je velice složité prokázat klamavost jednání prodejce. Že aktuální stav je nedostačující se promítá i ve zjištěních ČOI. Ve Výroční zprávě pro rok 2021 uvádí, že v roce 2021 provedla celkem 2.580 šetření, zabývajících se slevami; u 944 prodejců (tj. v 36,6 % případů) bylo zjištěno nějaké porušení právních předpisů. Tento trend se nikterak nevymyká ani roku 2020. V tomto roce ČOI provedla 3.039 šetření a porušení předpisů zjistila v 36,4 % případů.

Jestli novela bude dostačujícím opatřením proti protiprávnímu jednání prodejců, ukáže až čas. Doufejme, že novela povede k vyšší transparentnosti cenové a slevové politiky prodejců.