Hlavní obrázek

Jak ušetřit za advokáta

Víte, kdo je nejdražší právník? Žádný. Bohužel se nám tenhle starý vtip dnes a denně potvrzuje v praxi, když za námi pro radu chodí klienti se smlouvami samo doma, a problémem, který vůbec nečekali, ale on se následně vynořil. Je pravda, že služby advokáta, jako odborníka na právo, nejsou nejlevnější záležitostí, proto pro Vás máme níže pár tipů, jak se na nákladech na právní služby alespoň trochu ušetřit.

1. Prevence

Opakování matka moudrosti, a proto začnu tím, že nejlevnější je prevence. Tedy, mít smlouvy v pořádku, a smlouvy si před podpisem přečíst, a doptat se, pokud něčemu nerozumím. Příkladmo: pokud si nechám vyspravovat krov na chalupě od Pepy ze sousední vesnice, tak ústní domluva a platba na ruku bez faktury není ideální výchozí situace, až se mi střecha sesype na hlavu. Nehledě na to, že náklady na právní pomoc při vymáhání škody budou výrazně vyšší, než hodina právní porady a sepis smlouvy o dílo na míru.

2. Aktualizujte

Toto platí zejména pro business klientelu. Nezřídka ke mně doputují v lepším případě návrhy smluv, v tom horším smlouvy podepsané, kdy už se vynořil zádrhel. Takové smlouvy bývají spíše jakýmisi pohrobky vzorů zpracovaných mnou nebo kolegy a stiženy kreativitou právního laika smyslu pozbyvší. Setkávám se pak s takovými perličkami, jako že dohoda v úvodním ustanovení sjednává platnost vzájemně se vylučujících Všeobecných smluvních podmínek obou smluvních stran, nebo že někdo ještě letos používá vzor odkazující na ustanovení obchodního zákoníku, jež byl zrušen k 1. lednu 2014.

Pokud se obrátíte na advokáta s tím, že potřebujete sepsat např. nějakou smlouvu, měli byste na výdaje, které se k sepsání smlouvy váží, nahlížet jako na investici, která vám potenciálně ušetří čas, nepříjemnosti a nakonec i finanční prostředky v budoucnu.

3. Příprava podkladů pro advokáta

Chcete-li ušetřit za něčí práci, pak je to snadno uděláte tak, že tu část práce, na kterou žádná odbornost není třeba, uděláte sami. Aneb, dávejte svému advokátovi připravené podklady. Samozřejmě, ne vždy klient ví, co je potřebné a podstatné pro případ. Od toho je tu advokát, aby to klientovi řekl a požádal ho o zajištění podkladů. Ale pokud Vám odběratel neuhradil celou řadu faktur a vy jej chcete upomenout, můžete neuhrazené faktury uspořádat do tabulky se splatností a v kanceláři jen zkontrolujeme, zda tabulka souhlasí s dodanými fakturami. Rozhodně to zabere méně času, než soupis tabulky nové a třídění oskenovaných dokumentů nejlépe s názvy 1281.jpg apod.

4. Včasnost nade vše

Ideální je předávat všechny podklady co nejdříve to bude možné, a rozhodně ne poslední den lhůty v 18 hodin večer. Advokát má za sebou profesionální tým, kterému deleguje konkrétní úkoly. K některým činnostem není vždy nutné speciálních znalostí práva. Pokud nějaký úkol vyžaduje nižší míru odbornosti, advokát jej může uložit např. advokátnímu koncipientovi nebo asistentovi. Pokud pak konkrétní činnost pro klienta vykoná třeba advokátní koncipient a advokát jen výstup práce koncipienta kontroluje, promítne se to pochopitelně i v účtované odměně, leč v 18 hod bývají zaměstnanci advokáta zpravidla po pracovní době.