Hlavní obrázek

5 nejčastějších chyb při koupi bytu

Pro většinu z nás je pořízení vlastního bydlení největší neobchodní investicí. Jeho výběr a prověření tak není radno podcenit. Přečtěte si patero největších chyb, kterých se lidé při koupi bytu dopouštějí.

1. Důvěřujete a neprověřujete

Spoléhat se výhradně na informace od prodávajícího nebo od realitního makléře se nemusí vyplatit. Jejich primárním zájmem je nemovitost prodat, a proto mohou mít tendenci případné vady či nepříznivé okolnosti zamlčet nebo bagatelizovat. Často také o problému nemusejí ani vědět. Zvlášť pokud vlastník prodává nemovitost zděděnou nebo byt, který sám neužíval.

2. Nekontrolujete faktický stav celého domu

Vyhlédnete-li si konkrétní byt, měli byste nejdříve prověřit faktický a právní stav. A to nejen bytu, ale nejlépe celého domu. Zejména pokud se nejedná o byt v novostavbě, nestačí výhradně prohlídka bytu. Zajímejte se o stav domu – zejména střechy, výtahu, oken, fasád, rozvodů energií a vody, sklepů, balkónů, společných prostor nebo kotle. Za tímto účelem je dobré zajistit prohlídku nemovitosti s technikem a neformálně kontaktovat členy výboru společenství vlastníků jednotek nebo družstva, popřípadě jiné majitele bytových jednotek než právě prodávajícího.

3. Neoslovujete sousedy

Zeptejte se potenciálních sousedů, jak se jim v domě žije. To se vám vyplatí nejen pokud si pořizujete vlastní bydlení, ale i když kupujete byt s investičním záměrem. Zjistěte si, jaký je důvod prodeje bytu, jací jsou sousedé a jak vypadají stavební plány v okolí.

4. Neověřujete právní stav nemovitosti

Zjištění právního stavu nemovitosti by s technickou prověrkou mělo jít ruku v ruce. Zajímejte se o vlastnické právo k dané nemovitosti – zda existují nějaká věcná břemena, zástavní právo, zda je byt dlouhodobě pronajímán, zda má současný vlastník nedoplatky do fondu oprav či zda jsou na něj vedeny exekuce.

5. Nezajímáte se o SVJ nebo družstvo

Také je dobré vyžádat si několik posledních zápisů ze schůze společenství nebo družstva, aby vás jako nabyvatele nezaskočily plánované investice, dluhy či jiné problémy váznoucí na domě. Prostudujte si stanovy družstva nebo společenství vlastníků jednotek a zjistěte si, jaká jsou práva a povinnosti jeho členů. Později tak nebudete nepříjemně zaskočení.

Všechno zkontrolováno? Podívejte se, co vás při koupi bytu ještě čeká

Pokud si kupující o nemovitosti zjistí dostatek informací, a rozhodne se pro její koupi, nastává další fáze celého procesu, kterou je správné nastavení smluvních vztahů s prodávajícím. V případě, kdy si na byt půjčujeme, je třeba reflektovat zejména požadavky banky, smlouvy a časový průběh celé transakce.

Nezřídka se stává, že na bytě vázne ještě zástavní právo banky prodávajícího, která mu na koupi bytu půjčila. V takovém případě je třeba všechny tyto skutečnosti zanést do kupní smlouvy, projednat s bankami a zohlednit při nastavení toků peněžních prostředků. Zpravidla pak část peněz bude hradit kupující prodávajícímu, část bude zaslána přímo z jedné banky do druhé.

Výplata kupní ceny se zpravidla naváže až na zápis vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. Je přitom obvyklé, že v době mezi podepsáním kupní smlouvy a zápisem vlastnického práva jsou peníze složeny v úschově. Úschovu peněžních prostředků při koupi nemovitosti domluvte ideálně s advokátem nebo notářem, ne s realitní kanceláří, kde Vaše prostředky nemusí být tak účinně chráněny.

Vyřešíme za vás všechny právní úkony spojené s koupí bytu

Rády vám pomůžeme při koupi bytu už od počáteční fáze – tzv. právní prověrky nemovitosti. Připravíme vám kupní smlouvu a postaráme se o bezpečnou úschovu kupní ceny. Zařídíme návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a provedeme vás všemi právními náležitostmi, které se s koupí nemovitosti pojí. Stačí, když nás kontaktujete.